محصولات هواکاران مدرن شکوهیه

شما می توانید محصولات ما را در دسته بندی های کمپرسورها مخازن درایر ها سیستم هواساز و محصولات جانبی بررسی کنید همچنین میتوانید با کلیک روی هر محصول از مشخصات و ویژگی های آن محصول اطلاع پیدا کنید

محصولات هواکاران مدرن شکوهیه

شما می توانید محصولات ما را در دسته بندی های کمپرسورها مخازن درایر ها سیستم هواساز و محصولات جانبی بررسی کنید همچنین میتوانید با کلیک روی هر محصول از مشخصات و ویژگی های آن محصول اطلاع پیدا کنید

محصولات

هواکارن شکوهیه

کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو چیست یکی از متدوال ترین و پرکاربردترین کمپرسور در بین کمپرسور های جا به جایی مثبت، کمپرسور اسکرو است. کمپرسور اسکرو در دسته ی کمپرسور های گازی قرار دارد. از این کمپرسور ها در اکثر صنایع به‌ جای کمپرسور های پیستونی قدیمی یا رفت و برگشتی  استفاده می شود. برعکس کمپرسور های پیستونی در […]
1 2

محصولات

هواکارن شکوهیه

کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو چیست یکی از متدوال ترین و پرکاربردترین کمپرسور در بین کمپرسور های جا به جایی مثبت، کمپرسور اسکرو است. کمپرسور اسکرو در دسته ی کمپرسور های گازی قرار دارد. از این کمپرسور ها در اکثر صنایع به‌ جای کمپرسور های پیستونی قدیمی یا رفت و برگشتی  استفاده می شود. برعکس کمپرسور های پیستونی در […]
1 2