کمپرسور

کمپرسور و انواع آن

در این صفحه در مورد کمپرسور و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم:

انواع کمپرسور

نوع اول کمپرسور کمپرسور دینامیکی است که از دو نوع کمپرسور محوری و کمپرسور گریز از مرکز تشکیل شده است. نوع دوم کمپرسور به کمپرسورهای جابجایی مثبت تعلق می گیرد که از نوع کمپرسورهای روتاری و کمپرسورهای رفت و برگشتی تشکیل شده است.

کمپرسورهای روتاری انواع مختلفی دارند که به انواع کمپرسور LOBE، کمپرسور VANE، کمپرسور اسکرو، کمپرسور اسکرال و کمپرسور رینگ مایع دسته بندی می شوند. همچنین کمپرسورهای رفت و برگشتی از انواع کمپرسور تک اثره، کمپرسور دو اثره و کمپرسور دیافراگمی تشکیل شده است.

پست های مرتبط

ارسال دیدگاه برای %s